AKADEMİK GELİŞİM

Akademik gelişim, akademik bir ortamda başarılı olmaya yardımcı olabilecek yetenekler, stratejiler ve alışkanlıklardaki gelişimi ifade eder.
Akademik gelişime yardımcı olmak adına öğrencilerimize aşağıda belirtilen alanlarda rehberlik sunumları yapmaktayız.
 
- Zaman Yönetimi
- Okuduğunu anlama becerisi
- Öz disiplin
- Eleştirel düşünme teknikleri
- Topluluk önünde konuşma ve sunum yapma
- Hedef  planlama ve hedefe ulaşma