Kalıcı Başarı

Okul başarısını, bir öğrencinin kısa veya uzun vadeli eğitim hedeflerine ulaşma derecesi şeklinde ifade edilebiliriz. Bu ulaşmadaki gösterdiği çabayı da sınavlar, sürekli değerlendirmeler ve not ortalaması ile ölçmemiz mümkündür. Mevcut dünyada başarılı olmak, öğrencilerimiz için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri geliştirmek adına eğitime giderek daha fazla güven duyulması gerekilmektedir. Çünkü eğitim başarının anahtarıdır ve eğitime devam etmek hedeflere ulaşılmasında önemli ölçüde etkiye sahiptir.

Akın Ertürk Koleji olarak öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin her aşamasında, mevcut koşulların daha da ötesinde kaliteli eğitim sunarak, onların hedeflerini destekleyecek nitelikte hayallerine yaklaştırmaktayız.  Elde ettikleri başarıları, her an bir sonraki öğrencilerimize örnek göstererek güven oluşturmak kurumumuzda kalıcı ve devam eden başarı olarak sürmektedir.