Edebiyat

Edebiyat Kulübü, öğrencilerin okuduğu kitaplara ilişkin düşüncelerinin üretilmesinde, kitaplar hakkındaki yorumlarının paylaşılmasını sağlayan bir ortam hazırlamaktadır.Öğrencinin ufkunu açmakla birlikte hayat ve edebiyat arasında anlamlı bir iletişim kurmayı sağlamaktadır. Kulüpte yazarlar, şairler hakkında konuşulur ve bizlere bıraktıkları eserleri incelenir. Öğrencilere  okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen kulüp kitap sevgisini de aşılamaktadır.  Yaratıcılık ve yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayarak, milli bayramlarda etkinlikler düzenler.