Liderlik

Okul, belirlenen plan ve program dahilinde belirli yaş grubundaki bireylere ortak bir eğitim ve öğretim sunarak, bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya uğraşan kurum ya da bu uğraşın gerçekleştiği yer olarak tanımlanabilmektedir.

Okulumuz için belirlenmiş hedeflere ulaşmak adına öğrencilerimizi harekete geçirmek, etkilemek, yönlendirmek ve onlarında bu eylemleri hayatlarında uygulayabilmelerini sağlayacak nitelikte ortam hazırlamak değerlerimizin önemli noktalarındandır.

Amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, okulumuz öğrencilerinin ihtiyaçlarını tespit edip gideren, öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerini düzenleyerek sağlıklı bir iletişim ve etkileşim ortamı sağlamaktayız. 

Bu sağlanılan ortam çerçevesinde öğrencilerimiz okulumuzda edindikleri eğitim anlayışıyla birlikte, karşılarına çıkan sorunlar hakkında düşünme, çözüm üretebilme, çağın gerektirdiği yeniliklere açık olarak eleştiri yapabilme özelliklerini kazanmaktadırlar.