Sorumluluk

Sorumluluk duygusu sonradan kazanılan bir davranış biçimi olup öğretilerek bireye kazandırılmaktadır. Çocuğa küçük yaştan itibaren gerek aile bireyleri gerekse okul eğitiminin ilk basamaklarında öğretmenleri tarafından verilen sorumluluk, bireyi planlı bir yaşama hazırlamaktadır. 

Okulumuzda öğrencilerimizin sorumlulukları içinde; okula zamanında gelmek, zamanında okuldan çıkmak, verilen ödevleri yapmak, sınavlara çalışmak eylemleri dışında farklı sorumluluklar da verilmektedir. Öz güven duygularının gelişimleri açısından onları ileriki yaşlarında başarılı ortama hazırlamak okulumuzun sorumluluğu ve görevidir. İçinde yaşadıkları topluma oldukları sorumluluk hatta kendilerine karşı olan sorumluluk bilincine burada vardırılmaktadır.