İzcilik

İzcilik hiçbir ayrım gözetmeksizin gönüllüğe dayalı bir gençlik hareketidir.

İzcilik Kulübümüz bu tanımdan da yola çıkarak öğrencilerin doğadayken hayatta nasıl kalınması gerektiğini ve kendi kendine yetmeyi destekleme amacı edinmiştir. Öğrencilermizi sağlıklı özgüvenli, cesur ve insani görevleri yerine getirmeyi bilen bireyler olarak yetiştirecek bir faaliyettir. Öğrencilerimiz İzcilik Kulübü'nde kişilik açısından iyi, bünye olarak sağlıklı olma açısından da bilgi ve beceri kazanabilmektedir. Böylelikle yetenekleri de gelişirken, İzcilik eğitimini bir eğlence aktivitesi içinde kazanmaları mümkündür.