Medya ve İletişim

Teknoloji çağının gelişmesiyle birlikte internet mecrasına yönelimin artması bireylerin kendilerini daha özgür, çağdaş, kolay bir dille ifade etmesini sağladı.  Medya ve reklamın popülerliği; günlük yaşamı olabildiğince etkiledi ve iş hayatını da önemli ölçüde etkiledi.

Okulumuzun kulüpleri arasında bulunan Medya ve Reklam Kulübümüzde öğrencilerimize, medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini aktarmakla birlikte reklamın bu çağa ayak uydurmasındaki işlevini de anlatarak öğrencilerimiz bilinçlendirilir. Medya okur-yazarlığı, medyada etik ve ahlak, medyatik söylemlerin günlük hayatımıza yansıyışı, vb. konular ele alınarak kulüp amacına uygun şekilde işler. Öğrencilere reklam hakkında bilgi verilir, reklam filmlerinde asıl anlatılmak istenen ana unsurdan detaylı bir şekilde bahsedilir. Medyadaki reklam çeşitlerinin neler olduğu ve hangi amaçla projelendirildiği açıklanır.  Kulüp bu aşamada kendi içinde aktiviteler düzenleyerek çeşitli reklam ajanslarına ziyarette bulunarak bilir kişilerden uygulama teknikleri hakkında bilgi alır.