Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim; bireyin kendinin ve çevresinin farkında olması anlamına gelir. Sağlıklı kararlar alabilmek için kişisel gelişimin olumlu yönde desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin;

Kendini tanıması ve ifade etmesi
Duygularını tanımlaması
Davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması
Öz disiplin geliştirmesi
Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması
Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi
Stresle baş edebilmesi
Sınav kaygısını gidermesi
konularında profesyonel yardım sağlanmaktadır.