Rehberlikte Velinin Rolü

Okul ile çocuk arasında köprü görevi gören aile, hem okulun akademik kadrosundan destek alarak hem de çocuğa destek olarak başarılı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olur.  Okul ve aile sürekli iletişim halinde olursa süreç yapıcı yönde ilerler ve öğrencinin potansiyeline ulaşması kolaylaşır. Ailelerin evde çocukla ilgili rollerini netleştirmeleri de bu işbirliğinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Okulda öğrenciye kazandırılan davranışlar ve alışkanlıklar evde aile tarafından pekiştirilmezse zamanla kısa zamanda unutulabilir. Ailelerin evde sağladıkları ortam ve koşullar en az okulda sağlananlar kadar önemlidir. 

Çocuğa çalışabileceği bir alan yaratmak, baskıcı olmamak koşuluyla evdeki ödev takibini yapmak zorlandığı derslerde öğretmeniyle iletişime geçip çözüm yolları aramak öğrenci başarısı için idealdir.

Etkin bir zaman yönetimi ve planlaması ile çocuğun evdeki okulla ilişkili görevleri belirli bir rutine oturtularak çalışma disiplini sağlanabilir. Ayrıca okulda yapılanlarla ilgili sürekli iletişimde olunması çocuğun geleceğine olan ilgisini net bir şekilde göstermesini sağlar ve onun ilerlemesi konusunda doğru ve sürekli bilgiye ulaşmasını kolaylaştırır.

Sınavlara hazırlık sürecinde hem öğrenciler hem anne babalar çok yoğun bir kaygı yaşamaktadırlar. Bu durumla başa çıkamayan aile bireyleri arasında çatışmalar başlar ve iletişimin çok önemli olduğu bu dönemde ciddi sorunlar baş gösterir. Bu dönemde okulun rehberlik öğretmeleriyle aile arasında kurulacak iletişim, kaygıyı atlatmada ve çocuğun sınav başarısında önemli rol oynar.